Da lahko ostanemo doma, potrebujemo stanovanje [Kje bomo pa jutri spali?]

DA LAHKO OSTANEM DOMA, POTREBUJEM VAREN DOM

Čas epidemije zahteva, da zaradi odgovornosti in solidarnosti ostanemo doma. Takšen ukrep je popolnoma upravičen in smiseln, vendar predpostavlja, da imamo vsi varen dom in da je varnost doma samoumevna. Za mnoge pa je dom in s tem možnost samoizolacije pogojena z mesečnim plačevanjem najemnine ali stanovanjskega posojila. Breme stanovanjskih izdatkov, ki je v Sloveniji visoko že v normalnih časih, v času globalne pandemije postane še mnogo težje. Izguba dohodka, mogoče celo zaposlitve, bo v prihodnjih tednih prizadela mnoge, ampak jih to ne bo ubranilo pred plačevanjem najemnin, posojil ali pred potencialno izgubo stanovanja. Mnogi se bodo ravno zaradi strahu pred izgubo doma, kljub epidemiji, odpravili na delo.

Nihče ne bi smel biti prisiljen v izbiro med izgubo stanovanja ali tveganjem širjenja okužbe. Nihče ne bi smel biti postavljen v situacijo, da se mora vesti “neodgovorno”, če želi obdržati streho nad glavo. Ravno tako se nihče zaradi izgube dohodka ne sme hkrati soočati še s strahom pred izgubo doma. Ljudem moramo omogočiti, da brez strahu in skrbi ostanejo doma, se samoizolirajo in s tem, kljub izgubi dohodka, ne tvegajo izgube doma.

Dana situacija še dodatno ponazarja pomen kakovostne javne stanovanjske politike, ki vsem zagotavlja varna, stabilna in dostopna bivališča. Zato zahtevamo, da se vsem zagotovijo ustrezni in netvegani pogoji za samoizolacijo, katerih temelj morajo biti varni domovi. Zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor in Krizni štab Republike Slovenije z ustreznimi ukrepi na stanovanjskem področju omogočijo ljudem, da so lahko “odgovorni” in skrbijo za zdravje sebe in drugih. Ti ukrepi naj sestojijo iz:

  1. V času epidemije so prepovedane vse deložacije, prisilne izselitve, odpovedi najemnih pogodb in izvrševanje izselitev zaradi zaključka najemnih pogodb iz vsake oblike nastanitve.

  2. V času epidemije se po zgledu Italije zamrzne plačevanje hipotekarnih posojil ali pa se dinamika plačevanja ustrezno reprogramira
    https://www.euromoney.com/…/coronavirus-debt-moratoria-coul…

  3. V času epidemije se omeji višino najemnine na znesek, ki ga najemnik zmore plačevati ali pa se v primeru izgube dohodka plačevanje popolnoma zamrzne (o čemer že razmišljajo v Kanadi in Angliji).

  4. Vlada naj oprosti plačila stanarine vse študente in dijake, ki so zaradi zaprtja študentskih in dijaških domov ostali brez nastanitve.

  5. Vsem, ki so zaradi različnih življenjskih okoliščin ostali brez strehe na glavo se uredi ustrezno nastanitev v času epidemije in jim omogoči samoizolacijo. V ta namen naj se uporabi bivša Airbnb stanovanja, ki jih lastniki sedaj po izredno visokih cenah ponujajo za kratkoročno oddajanje lokalnim prebivalcem. Hkrati se uporabijo prazne kapacitete v nastanitvenih objektih (hoteli, hostli…). Tukaj morajo pomembno vlogo odigrati lokalne skupnosti.

  6. Vlada naj pripravi ustrezne ukrepe in finančno podporo za vse tiste, katerih bivanje bo zaradi izpada dohodka ogroženo v času med in po zaključku epidemije. To posebno velja za samozaposlene in prekerno zaposlene, ki jih bo izpad dohodka najbolj prizadel in že danes živijo v najbolj negotovih razmerah (zasebni najem ali visoka stanovanjska posojila). Nihče ne sme biti zaradi samoizolacije in posledičnega izpada dohodka kaznovan z izgubo doma.

Spodbujamo vse, da z nami delijo svoje zgodbe in s tem vladi pokažemo, da morajo nujno nasloviti tudi stanovanjsko področje.

Za strežnik z ljubeznijo skrbi Danes je nov dan.